Tähtiseuraohjelmaan pääseminen kertoo laadusta. Jotta tähän päästään, pitää vastata moneen haasteeseen niin toiminnassa kuin eri asioiden dokumentoinnissakin. Siksi me lupaamme kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin.

KASVATUKSELLISUUS SEURATOIMINNASSA

 • Tärkeimmät kasvatukselliset tavoitteet, päämäärät, arvot ja yhteiset pelisäännöt on kirjattu kaikkien tiedoksi Karhu-Futiksen Meidän Seura kirjasessa.
 • jokainen juniorijoukkue laatii omat pelisääntönsä niin pelaajien kuin vanhempienkin kesken jokavuotisissa pelisääntökeskusteluissa.

JOUKUETOIMINTA

 • Perustamme joka vuosi ainakin yhden uuden joukkueen.
 • Joukkueet toimivat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Pelisäännöt käydään läpi joukkueen toimihenkilöiden ja johtokunnan valitseman työryhmän kesken.
 • Joukkueissa toteutetaan KaikkiPelaalinjausta.

VALMENTAJIEN KOULUTUS

 • Jokaisella joukkueella on vähintään yksi Palloliiton D-tason valmennuskurssin käynyt valmentaja.
 • Jokaiselle valmentajalle luodaan oma koulutussuunnitelma.
 • Pyrimme saamaan uusia valmentajia mukaan toimintaan.
 • Nuorisovalmennuspäällikkö käy valmentajien kanssa keskusteluja ja tekee heidän kanssaan valmennussuunnitelmat ja auttaa pulmatilanteiden ratkaisuissa.

TAITOKILPAILUT JA LEIRIT

 • Seurastamme osallistutaan vuosittain pidettäviin Taitotapahtumiin jokaisesta ikäluokasta.
 • Jokainen joukkue osallistuu oman ikäluokkansa Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin piirisarjoihin tai Leikkimaailman peli-iltoihin.
 • Joukkueet pyrkivät leireilemään Porin kaupungin leirikeskuksissa.

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

 • Jokainen joukkue järjestää vanhempainpalavereja kauden aikana.
 • Seuralla on syksyisin yhteiset kauden päättäjäiset.
 • Teemme yhteistyötä Porin kaupungin, SPL Länsi-Suomen piirin ja alueemme muiden
  seurojen kanssa.

VIESTINTÄ

 • Seuralla on tiedotusvastaava, joka hoitaa ulkoisen viestinnän.
 • Seuralla on suunnitelma, jonka mukaisesti tiedottaminen tapahtuu.
 • Omat ajan tasalla olevat nettisivut, joista löytyy koko seuran ja joukkueiden toimintaan liittyvät asiat.

KANNUSTAMINEN

 • Kannustamme jokaista joukkuetta koko ajan aktiivisella toiminnallamme.
 • Vuosittain pidettävässä kauden päätöstilaisuudessa jokainen pelaaja huomioidaan kausipalkinnolla. Lisäksi jokaisesta joukkueesta palkitaan muutama pelaaja joukkueen toimihenkilöiden päättämien kriteerien mukaisesti special palkinnolla. Samassa tilaisuudessa palkitaan ansioituneita toimihenkilöitä.
 • Toimihenkilöitä ja muita seura-aktiiveja huomioimme ainakin kerran vuodessa esim. yhteisillä illanvietoilla ja koulutuksilla.

TALOUS

 • Vuosittaiset maksut tiedotetaan vanhemmille.
 • Jokaisella joukkueella on tiedossa säännöt joukkueiden/seuran taloudenhoidosta.

ARVIOINTI

 • Tarkennamme suunnitelmaamme tarvittaessa.
 • Kuuntelemme lapsia, nuoria, vanhempia ja toimihenkilöitä ja toimeenpanemme hyvät ideat.
 • Sitoudumme jatkuvasti kehittämään toimintaamme.