Karhu-Futis ry:n johtokunta laatii seuralle kullekin kaudelle talousarvion ja näin luo taloudellisen pohjan toiminnalle.


JOUKKUEET

Joukkueenjohtajat laativat joukkueelle kausibudjetin, jonka tulot ja menot tulee olla tasapainossa. Joukkueen varojen käytöstä vastaa joukkueenjohtaja ellei joukkueeseen ole erikseen valittu taloudenhoitajaa.

Joukkueilla on omat tilit ja rahavirrat johdetaan joukkueiden pankkitilien kautta seuran taloudenhoitajan toimesta. Joukkueilla on velvollisuus huolehtia joukkuekohtaisesta tulojen ja menojen kirjaamisesta omaan saldoseurantalistaansa.

Joukkueenjohtaja huolehtii laskut ajallaan taloudenhoitajan maksettavaksi. Kaikki laskut osoitetaan suoraan seuran viralliseen osoitteeseen. Ilmoitus saapuvasta laskusta on tehtävä ajoissa taloudenhoitajalle sähköpostitse.

Käteisvarat tilitetään kirjallisella selvityksellä viipymättä taloudenhoitajalle, joka huolehtii tulojen ja menojen kirjaamisesta oikeille tileille sekä Karhu-Futis ry:n kirjanpitoon.

Joukkueet hankkivat tuloja kustannustensa peittämiseksi. Talkoot, sponsorit, arpojenmyynti yms. ovat suositeltavia varainhankintamuotoja. Vanhemmat ovat varainhankinnassa avainasemassa. Joukkueet voivat kerätä myös ylimääräisen toimintamaksun, jonka suuruus päätetään vanhempainpalaverissa.

Kaikki joukkueiden keräämät varat on Karhu-Futis ry:n omaisuutta. Varat ovat luonnollisesti kyseisen joukkueen käytettävissä. Pelaajan lopetettua harrastuksensa hänelle ei voida maksaa rahaa tai antaa tavaraa. Vanhan toimintakauden päätteeksi varat siirtyvät joukkueen uuden toimintakauden alkusaldoksi joukkueen käyttöön. Mikäli joudutaan suorittamaan joukkueiden yhdistämistä tai jakoa useampaan, joukkueen varat siirretään pelaajien mukana uuteen joukkueeseen johtokunnan päättämällä tavalla.


SEURAN SISÄINEN YHTEINEN TALKOOTYÖ

Karhu-Futis ry:llä on joitakin seuran yhteisiä talkootöitä, joihin kaikki seuran joukkueet ja vanhemmat osallistuvat.
Tällaisia on esim. pelitapahtumien aikana kioskitoiminta, huoltorakennuksen siivous ja huolenpito sekä seurajulkaisuun myytävien mainosten avulla suoritettava varainhankinta.


VALMENTAJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN TALKOOTYÖ

Karhu-Futis arvostaa valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden tekemää vapaaehtoistyötä ja haluaa tukea heidän toimintaansa mahdollisimman paljon. Joukkueen toimihenkilöiden omat lapset saavat alennuksen lisenssistä. Lisäksi seura kustantaa valmentajien ja huoltajien koulutuksen. Seuran edustusasut, leiri ja turnausmaksut toimihenkilöiden osalta hoidetaan joukkueiden toimesta. Joukkueet sopivat itse miten nämä edut hoidetaan ja jaetaan. Toimihenkilöt osallistuvat seuran talkootöihin normaaliin tapaan.


PELIPASSI

Karhu-Futiksessa pelaava juniori maksaa henkilökohtaisen Pelipassin Palloliittoon Pelipaikassa huoltajan toimesta aina ennen kauden alkua. Uusi kausi alkaa 1.1 ja loppuu 31.12.

Seuran jäsenmaksu ja joukkueen toimintamaksu maksetaan Karhu-Futis ry:n tilille.

Pelipassimaksuun sisältyy Palloliiton jäsenmaksu ja Palloliiton vakuutus (joillakin ikäluokilla on sallittu oma vakuutus, josta on toimitettava seuran oma vakuutustodistus allekirjoitettuna). Seuran jäsenmaksu ja joukkueen toimintamaksu maksetaan erikseen tai joukkueen sisäisesti sopimalla tavalla.

Palloliiton jäsenmaksun ja vakuutuksen suuruus vaihtelee pelaajan ikäluokasta ja sarjatasosta riippuen ja maksut vahvistetaan vuosittain. Seuran jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous vuosittaisessa kokouksessaan.

Pelipassi, seuran jäsenmaksu ja joukkueen toimintamaksu pitävät sisällään myös:

 • SPL:n peliluvan
 • tapaturmavakuutuksen (mikäli ei käytä omaa vakuutusta)
 • mahdollisuuden harjoitella ja pelata KarhuFutiksessa turvallisesti osaavien ohjaajien kanssa
 • oikeuden käyttää seuran pelipaitaa
 • sali-, halli- ja ulkokenttävuoromaksut
 • joukkueen sarjamaksut
 • pelituomareiden maksut
 • valmentajien koulutuksen
 • toimihenkilöiden koulutuksen
 • kausipalkinnon
 • sisäisen tiedottamisen: seuratiedotteet ja nettisivut

Jokainen pelaaja maksaa Suomen Palloliiton Pelipassimaksun. Se toimii pelilupana sarjaotteluissa ja turnauksissa sekä vakuutuksena peli- ja harjoitustapahtumissa.

Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että jokaisella pelaajalla on voimassaoleva pelipassii. Joukkueenjohtaja toimittaa taloudenhoitajalle listan pelipassin maksaneista. Joukkueenjohtajat saavat tiedon maksetuista pelipasseita vanhemmilta ja huolehtivat etteivät pelaajat osallistu peleihin ennen maksujen hoitoa.

Jokainen Karhu-Futista edustava pelaaja ja toimihenkilö suorittavat vuosittain seuran jäsenmaksun. Pelaajien huoltajille ja sukulaisille jaetaan erilliset vapaaehtoisen jäsenmaksun suorituslaput. Seuran jäsenmaksun maksaneella yli 15-vuotiaalla henkilöllä on äänestysoikeus seuran syys- ja vuosikokouksessa.


JOUKKUEIDEN OMA VARAINHANKINTA

Edellä mainittuun pelipassimaksuun ei sisälly joukkueen omat maksut, jotka jäävät joukkueen tai pelaajan itse hoidettavaksi.

Näitä ovat esimerkiksi leirimaksut, turnausmaksut, turnausten majoitusmaksut, peli- turnaus- ja leirimatkakulut, valmentajien matkakulut, pelivälineet, seura-asut, ensiaputarvikkeet, huoltotarvikkeet, retket ja muut tilaisuudet.

Joukkueiden pitää järjestää varainhankintaan keinoja, jotka eivät kuitenkaan saa olla samoja kuin seuran yhteiset varainhankinnat tai ristiriidassa niiden kanssa. Suositeltavia toimintamuotoja ovat mm.

 • kesällä kioskivuorot kentällä
 • joukkueen omat talkoot
 • arpojen myynti
 • pesuaineiden tms myynti
 • myyjäiset
 • kuukausimaksu
 • toimintamaksu
 • jotain muuta