Karhu-Futiksessa joukkueet muodostuvat pelaajien ikäluokkien mukaan. Ikäluokat puolestaan jaetaan kolmeen ryhmään: tulevaisuusmaailma, kaverimaailma ja leikkimaailma. Nämä kolme ryhmää toteuttavat omia tavoitteitaan Palloliiton ja seuran linjan mukaisesti. Ikäluokkatasojen vanhimpien ikäluokkien siirtymistä seuraavalle ikäluokkatasolle pohjustetaan aina kunkin tason lopulla.


EDELLYTYKSET

  • Joukkueella on sovitut tavoitteet ja päämäärä
  • Joukkue on sopinut omat pelisääntönsä sekä vanhempien että pelaajien kesken
  • Joukkue edesauttaa toiminnallaan seuran yhteisten päämäärien saavuttamisessa ja toimii yhteisten pelisääntöjen ja seuran asettamien arvojen mukaisesti.
  • Joukkueella on vähintään yksi koulutettu valmentaja
  • Joukkueen vanhemmille järjestetään yhteisiä tapaamisia
  • Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan
  • Joukkue harjoittelee monipuolisesti ikäluokkansa mukaisia asioita
  • Joukkueissa korostetaan onnistumisia ja myönteistä ajattelua, mutta opetellaan kohtaamaan myös epäonnistumisia
  • Kaikilla selkeä kuva omasta roolista ja tehtävästä joukkueessa

JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

Karhu-Futiksen johtokunta viime kädessä hyväksyy valmentajat. Vanhempainkokous valitsee joukkueenjohtajan ja huoltajan.


JOUKKUEEN OMAT PELISÄÄNNÖT


Jokainen joukkue laatii ennen pelikauden alkua omat pelisääntönsä Palloliiton Kaikki Pelaa toiminnan mukaisesti. Pelisäännöt laaditaan toimihenkilöiden ja pelaajien välille sekä toimihenkilöiden ja vanhempien välille. Pelisäännöissä käytetään koko seuran yhteistä sääntöpohjaa, johon on lisätty myös seuran edellyttämiä FairPlay arvoja yms.


Pelisäännöt tuodaan myös aina uusien pelaajien tietoon. Pelisäännöt ovat julkisia. Lisäksi pelisäännöt toimitetaan Satakunnan piirille pelioikeuden saamiseksi kauden sarjaan.


OHJEITA KESKEISIIN ASIOIHIN


PELUUTTAMINEN

Pelaajia peluutetaan yksittäisissä peleissä sekä koko pelikauden aikana mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti joukkueen pelisääntöihin kirjatulla tavalla.

Vanhemmissa ikäluokissa kilpailulliset tavoitteet asettavat peluuttamiselle haasteita. Joukkueen pelisääntöihin kirjattujen perusteiden mukaisesti peliaika jaetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Peliaikaan vaikuttaa harjoitteluaktiivisuus, pelitaito ja yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen sekä joukkueen omien pelisääntöjen noudattaminen.

PELAAJAN SIIRTYMINEN JOUKKUEESTA TOISEEN

Joukkueet ovat pääsääntöisesti muodostettu ikäluokittain. Pelaajan mahdollinen siirtyminen ikäluokasta toiseen ratkaistaan yhdessä joukkueiden valmentajien, pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Siirrot on hyväksytettävä Karhu-Futiksen johtokunnassa.

PELIENSIIRTO

Lähtökohtana on ettei pelejä siirretä, koska niistä seuraa yleensä SPL Satakunnan piiriltä sakkomaksu.

Mikäli peli on siirrettävä, joukkueen joukkueenjohtaja kartoittaa uuden pelipäivän ja sopii siitä vastustajan ja tuomarin kanssa. Tämän jälkeen hän anoo siirtoa piiristä sähköisellä lomakkeella. Luvan saatuaan informoi seuran vuorovastaavaa, vastustajaa ja tuomareita uudesta pelipäivästä.

PELAAJAN EROTTAMINEN

Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta kuin äärimmäisessä tapauksessa. Tällaisessa tapauksessa erottamisesta päättää Karhu-Futiksen johtokunta kuultuaan ensin ongelmanratkaisuryhmän kautta pelaajaa, joukkueen toimihenkilöitä ja pelaajan vanhempia.


POISSAOLOSTA ILMOITTAMINEN

Pelaaja ilmoittaa poissaolonsa mahdollisimman pian esteen ilmennyttyä joukkueen pelisäännöissä mainitulla tavalla. Seura edellyttää aktiivista osallistumista joukkueen toimintaan. Pelaajan muiden harrastusten vaikutus poissaoloihin on ilmoitettava vastuuvalmentajalle ja joukkueenjohtajalle.


PELAAJAN VÄRVÄÄMINEN

Pelaajan värvääminen joukkueesta toiseen tai toisen seuran joukkueesta omaan joukkueeseen on jokaiselta seuran jäseneltä kielletty. Pelaajan pelaaminen useammassa Karhu-Futiksen joukkueessa on sovittava erikseen joukkueiden valmentajien, pelaajan huoltajien ja pelaajan kanssa.

Nuoremmalla joukkueella on oikeus ja velvollisuus osoittaa pelaajia vanhempaan ikäluokkaan, mikäli olosuhteet niin vaativat. Vanhemmalla joukkueella on oikeus ja velvollisuus ottaa vastaan pelaajia nuoremmasta joukkueesta, mikäli joukkueiden/pelaajien tarve ja kehitys niin vaativat.

Siirrot/lainaukset tehdään hyvässä yhteishengessä joukkueiden kesken. Molemmissa joukkueissa varmistetaan, että pelaajat osavat suhtautua siirtoihin asiallisesti ja kehittävästi