Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään aina ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä.

Erimielisyydet ja epäselvyydet voi ilmoittaa seuran ongelmanratkaisuryhmän jäsenelle. Ryhmään kuuluvat seuran puheenjohtaja, FairPlay- vastaava sekä joku muu johtokunnan jäsen. Yhteystiedot löytyvät yhteystiedoista seuran nettisivuilta.

Joukkueenjohtaja on velvollinen ilmoittamaan kaikesta Karhu-Futiksen linjan tai yhteisesti sovittujen pelisääntöjen vastaisesta toiminnasta FairPlay- vastaavalle. Ongelmanratkaisuryhmä käsittelee esille tulevat tapaukset yksitellen. Tarvittaessa he voivat pyytää apua asiantuntijalta.

Ryhmän päätöksestä voi valittaa Karhu-Futiksen johtokunnalle, jonka päätös on lopullinen. Kaikilla jäsenillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäkohtiin ja saada ne korjattua.