SEURA
Karhu-Futis ry on Suomen Palloliiton ja Länsi-Suomen piirin jäsenseura. Seuran muodostavat sen jäsenet. Ylintä päätäntävaltaa seurassa käyttävät jäsenet: omien joukkueiden vanhempainpalavereissa ja seuratasolla syys- ja vuosikokouksissa.
Karhu-Futiksen jäsenmaksulla ylläpidetään yhdistyksen toimintaa. Jäsenmaksun maksaneilla on oikeus osallistua seuran vuosikokouksiin.
Jäsenmaksu edellytetään kaikilta johtokunnan jäseniltä. Joukkueiden pelaajien, pelaajien huoltajien sekä joukkueiden toimihenkilöiden osalta jäsenmaksu on vapaaehtoinen.


LOGO JA VÄRIT
Karhu-Futiksen logo on väriltään puna-mustavalkoinen. Pääosassa on jalkapallosta esiin tuleva karhu. Logoa käytetään kaikissa seuran nimissä lähetettävissä viesteissä ja myytävissä tuotteissa. Johtokunta valvoo logon käyttöä ja antaa luvan uusille käyttökohteille. Karhu-Futiksen tunnusvärit ovat punainen ja musta. Peliasuna käytetään puna-musta pystyraitaista pelipaitaa, mustia housuja ja valkoisia pelisukkia. Vieraspaitana käytetään valkoista pelipaitaa.


VUOSIKOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä maaliskuussa. Vuosikokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus.

Seuran syyskokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä, viimeistään 30.11. Syyskokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan. Syyskokous vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden. Karhu-Futiksen tilikausi on 1.1 – 31.12 ja toimintakausi on 1.4 – 31.3.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 johtokunnan jäsentä. Johtokunta ja puheenjohtaja valitaan vuosittain pidettävässä syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden lisäksi seurassa toimivat seuraavat vastuuhenkilöt: valmennus-, tiedotus-, varuste-, harjoitusvuoro-, Web- ja , FairPlay vastaava.

Johtokunta kokoontuu aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään 4 kertaa vuodessa Johtokunta päättää laajoista toimintalinjauksista ja ohjaa toimihenkilöt ja joukkueet noudattamaan niitä. Johtokunta vastaa toimintasuunnitelman toteutumisesta, seuran hyvästä taloudenhoidosta ja tekee viimekädessä toimihenkilöiden valintojen hyväksymisen. Seuran allekirjoitusoikeus on vain seuran puheenjohtajalla. Puheenjohtaja hyväksyy seuran laskut ennen niiden maksamista.


TALOUDENHOITAJA
Seuran taloudenhoitaja hoitaa ja vastaa koko seuran virallisesta kirjanpidosta ja rahaliikenteestä. Taloudenhoitaja pitää omalta osaltaan yllä joukkuekohtaista tulo/meno seurantaa. Laskujen maksaminen ajallaan ja jäsenmaksujen hoito kuuluu taloudenhoitajan tärkeimpiin tehtäviin.


PUHEENJOHTAJA
Seuran puheenjohtajavastuulla on johtokunnan toiminnan ohjaaminen. Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin kuten esim. Porin kaupunki, Palloliiton Länsi-Suomen piiri, muut Karhu-Futis ry:lle tärkeät seurat sekä tukijat.Toiminta-avustuksen hakeminen Porin kaupungilta vuosittain, 31.3.mennessä. Toimintailmoituksen tekeminen Porin kaupungille vuosittain, 31.3.mennessä. Harjoitusvuorojen haku Porin kaupungilta

-kesävuorot vuosittain, 28.2 mennessä

-talvivuorot vuosittain, 30.4 mennessä.

Joukkueiden ilmoittaminen Leikkimaailmaan, piirin sarjoihin ja Palloliiton Länsi-Suomen piirin turnauksiin. Yhteydenpito joukkueisiin, FairPlay-vastaavan kanssa -toimihenkilöiden Pelisääntökeskustelut. Puheenjohtaja on ongelmanratkaisuryhmän jäsen.


VARAPUHEENJOHTAJA
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena hänen ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään. Varapuheenjohtaja toimii minijaoston vastuuhenkilönä vastaten sen toiminnasta. Varapuheenjohtaja vastaa uusien joukkueiden perustamistapahtumista.


SIHTEERI
Johtokunnan sihteeri tekee johtokunnan kokousten ja vuosikokousten kokouskutsut ja esityslistat sekä pöytäkirjat. Vuosikokouksiin laadittavat toimintasuunnitelma ja toimintakertomus on yksi sihteerin tehtäviä. Sihteeri toimii joukkueenjohtajien apuna ja hoitaa tiedottamisen johtokunnan ja joukkueiden välillä.


JOUKKUEET
Karhu-Futis on juniorijalkapalloiluun keskittynyt kasvattajaseura. Juniorit jaetaan joukkueisiin ikäluokkien mukaisesti. Poikkeuksena ovat tyttöjoukkueet, joissa samassa joukkueessa pelaa ainakin kahden ikäluokan pelaajia. Joukkueita on G:stä ylöspäin. Seura keskittyy toiminnassaan C-junioreihin ja nuorimpiin, mutta estettä tuosta ylöspäinkään ei aseteta mikäli joukkueella on resursseja ja halua jatkaa. Joukkueet järjestävät itsenäisesti oman toimintansa seuran yleisen linjauksen mukaisesti. Valitsevat toimihenkilöt, tekevät pelisäännöt ja keräävät tarvitsemansa varat.


FAIR-PLAY VASTAAVA
Fair Play-vastaava kuuluu myös ongelmanratkaisuryhmään. Hänen tehtävänään on huolehtia seuran yleisistä Fair Play-arvoista ja niiden toteuttamisesta. Hän huolehtii ne myös joukkueiden pelisääntökeskusteluihin ja varsinaisiin pelisääntöihin.


MUUT VASTAAVAT
Seurassa toimii myös seuraavat vastaavat: Tiedotusvastaava hoitaa seuran ulkoisen tiedottamisen suunnitelman mukaan. Näin ulkoinen tiedottaminen hoidetaan keskitetysti yhden henkilön kautta. Vastaa jokavuotisen seurajulkaisun tekemisestä.

Varustevastaava hoitaa seuran yhteiset varustehankinnat ja niiden painatukset. Hän valvoo samalla joukkueiden varustehankintoja seuran linjan mukaisesti.

Kioskivastaava huolehtii seuran kioskitoiminnasta pelien aikana omalla kentällä. Hän huolehtii kioskiin tarvittavat tuotteet.

Web-vastaava pitää huolta seuran kotisivuista ja auttaa toimihenkilöitä päivitystoiminnoissa.

Harjoitusvuorovastaava tekee seuran harjoitusvuorolistat kuukausittain ja toimittaa ne tiedoksi joukkueille.


VARUSTEET
Seuran joukkueet pelaavat aina yhtenäisessä peliasussa, johon kuuluu puna-musta-raitainen paita, mustat housut ja valkoiset sukat. Vieraspelipaidan väri on valkoinen.

Harjoituksissa käytetään valkoista vieraspelipaitaa tai punaista harjoituspaitaa ja harjoitusolosuhteisiin soveltuvia jalkineita. Pelaajan hankittavaksi tulee oma juomapullo, pallo ja säärisuojat.

Joukkueenjohtajalta saa tarkempaa tietoa pallon koosta ja olosuhteisiin soveltuvista jalkineista. Seura pyrkii myös muiden varusteiden osalta siihen, että käytössä on yhtenäiset, useamman vuoden voimassa olevat mallit. Näihin varusteisiin kuuluvat mm. verryttelypuku, tuulipuku, pelikassi, valmentajantakit ja pipot.

Kaikkien näiden varusteiden hankinta hoidetaan keskitetysti seuran varustevastaavan toimesta. Tiedot seuran kautta hankittavista varusteista ja niiden hinnoista julkaistaan vuosittain joukkueenjohtajien kautta sekä seuran nettisivuilla. Joukkueet rahoittavat itse hankkimansa varusteet joko keräämällä rahat pelaajien vanhemmilta tai yhteistyösopimuksilla kerätyillä varoilla. Mainosten painaminen varusteisiin tapahtuu johtokunnan erillisellä luvalla.

Seura voi tehdä sopimuksia, joiden perusteella pelipaitoihin painetaan seuraa tukevan yrityksen mainos. Seuran logoa tai nimeä ei saa käyttää missään varusteessa ilman johtokunnan lupaa.

Seuralla on yhteistyösopimus urheiluliikkeiden kanssa. Seura ja joukkueet tekevät sieltä kaikki varustehankintansa (esimerkiksi pallot, liivit, huoltotarvikkeet). Seura toivoo, että myös vanhemmat suosivat yhteistyökumppaneitamme ostospaikkana.

Peleissä ja harjoituksissa kellojen ja korujen käyttö on kielletty turvallisuuden vuoksi.


SISÄINEN VIESTINTÄ
Nettisivut palvelee kaikkia seuran toiminnasta kiinnostuneita. Sisäisesti tiedotus hoidetaan sähköpostitse, puhelimitse, jaettavilla tiedotteilla ja toimistossa olevien joukkuekohtaisten lokerikkojen avulla.

Toimihenkilöille ja valmentajille pidettävien keskustelutilaisuuksien avulla saadaan uudet asiat helposti kerrottua. Vanhempienpalaverit antavat oivan tilaisuuden tiedottaa koteihin seuran tapahtumista ja mahdollisista uudistuksista.


ULKOINEN VIESTINTÄ
Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu keskitetysti tiedotusvastaavan toimesta. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu nettisivujen kautta ja paikallisten tiedotusvälineiden avulla. Keskeisimmistä tiedotuksista vastaa viimekädessä johtokunta, mutta jokainen joukkue saa käyttää ulkoista tiedotuskanavaa omien juttujensa tiedottamiseen.