Karhu-Futiksen rooli on ennen kaikkea toimia kasvattajaseurana, jossa joukkueiden ovet ovat avoinna jokaiselle halukkaalle lapselle/nuorelle iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai taloudellisista resursseista riippumatta.

Suurella toimintamaksulla tai vanhempiin kohdistuvilla ylenmääräisillä aktiivisuuden vaatimuksilla ei saa harrastukseen mukaan tulemisen kynnystä nostaa liian korkealle. Seuran menestystä mitataan paitsi urheilullisella menestyksellä myös harrastajamäärien kehityksellä ja pysyvyydellä. Joukkueiden kehittämisen ohella valmennus kohdistuu myös yksilöllisesti jokaiseen pelaajaan.

Oli lapsen tai nuoren tähtäin jalkapalloilijana enemmän tai vähemmän korkealla, niin jokaisen tarpeita pyritään täyttämään mahdollisimman hyvin. Yksilöinä kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti pelitaidoista riippumatta. Pelaajan siirtyminen joukkueesta ja/tai ikäluokasta toiseen on sallittua ja suositeltavaa, jos se yksilön kehittymisen kannalta on perusteltua. Tästä päätöksen tekee seuran johtokunta yhdessä valmentajien ja pelaajan vanhempien kanssa.

Karhu-Futiksessa tähdätään myös kilpailulliseen menestykseen. Toisaalta leikkimaailma ikäisissä noudatetaan SPL:n Kaikki Pelaa -ohjelman periaatteita (ilmainen tutustuminen lajiin, puolen pelin takuu, leikinomaisuus harjoittelussa). Motivoituneimmille ja lahjakkaimmille junioreille tarjotaan lisäharjoittelun mahdollisuus erikoisvalmennusryhmässä ja mahdollisuus pelata vanhemmissa ikäluokissa. Piirisarjoihin osallistuvat joukkueet tähtäävät mahdollisimman hyvään menestykseen. Tässä huomioidaan kuitenkin se, että joukkueen yhdessä sopimia pelisääntöjä noudatetaan aina (esim. peluuttamisen kohdalla). Lahjakkaimmat pelaajat ohjataan mukaan Palloliiton Huuhkajapäiväitoimintaan.

Vanhemmat tulee ottaa mukaan joukkueen toimintaan mahdollisimman tiiviisti muistaen kuitenkin, että harjoittelu seurassa on ennen kaikkea lapsia varten. Jokainen joukkue laatii vuosittain pelisäännöt toiminnalle yhdessä vanhempien kanssa. Kaikille avoimia vanhempainkokouksia järjestetään vähintään kerran vuodessa. Näihin kokouksiin vanhemmilla on velvollisuus osallistua.

Karhu-Futiksessa kannustetaan pelaajia harrastamaan myös muita lajeja, varsinkin Leikkimaailma-iässä. Kaverimaailma-iässäkin useamman lajin harrastaminen onnistuu, tarvitaan vain seurojen välistä sopimusta yhteisistä säännöistä, joissa pelaajan jaksaminen asetetaan etusijalle. Seuramme pelaajilla, toimihenkilöillä, vanhemmilla ja muilla harjoituksiin ja peleihin osallistuvilla henkilöillä on oikeus raittiisiin harjoitus- ja peliolosuhteisiin. Näin ollen päihteiden käyttö ja tupakointi harjoitus- ja pelialueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Kaikki seurassa toimivat henkilöt sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita