JOUKKUEENJOHTAJA

Jokaisessa joukkueessa toimii vähintään yksi joukkueenjohtaja.

Joukkueenjohtaja hoitaa joukkueiden talousasioita yhdessä seuran talousvastaavan kanssa. Hän myös vastaa joukkueen hankinnoista. Joukkueenjohtajan tärkein tehtävä on toimia linkkinä joukkueen ja vanhempien välillä.

Tehtäviin kuuluu joukkueen asioista tiedottaminen sekä vanhempien toiminnan ja joukkueen varainhankinnan organisointi. Hän toimii myös linkkinä joukkueen ja seuran välillä asioiden tiedottamisessa (esimerkiksi ilmoittautumiset, muutokset, harjoitusvuorotoivomusten välittäminen, yhteisten varusteiden hankinta). Joukkueenjohtaja toimii joukkueen yhteyshenkilönä myös muiden seurojen joukkueille, piiriin ja turnauksiin (ilmoittautumiset, muutokset).

Kauden tehtäviä:

Tammikuu
- Jäsenmaksu laskutetaan, tai uusilta pelaajilta ilmaisen kokeilukauden jälkeen.
- Seuramaksun 1. erä laskutetaan.
Helmikuu
- Toimintakertomus menneestä kaudesta. Lomake löytyy Toimiston Pukukopin Materiaalipankista.
Maaliskuu
- Seuramaksut veloitetaan joukkueiden tileiltä 1.3.
Kesäkuu
- Seuramaksun 2. erä laskutetaan.
Syyskuu
- Seuramaksut veloitetaan joukkueiden tileiltä 1.9.
Lokakuu
- Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle. Lomake löytyy Toimiston Pukukopin Materiaalipankista.
- Budjetti seuraavalle kaudelle. Lomake löytyy Toimiston Pukukopin Materiaalipankista.
Joulukuu
- Ilmoitetaan pelaajille seuraavan kauden Palloliiton Pelipassimaksuista.

Joukkueenjohtaja huolehtii laskutuksesta, että tiliöinnit ovat oikein, eli maksut laskutetaan oikeilla tuotteilla esim. SEURAMAKSU, JÄSENMAKSU, VARUSTEET.
Tämä on tärkeää seuran kirjanpidon kannalta.

Joukkueenjohtajilla tai joukkueenjohtajiksi haluavilla on mahdollisuus kouluttautua Palloliiton piirin järjestämillä joukkueenjohtajakursseilla.


VALMENTAJAT

Joukkueessa toimii vastuuvalmentaja ja valmentajia kunkin joukkueen tarpeiden mukaisesti. Valmentajat hoitavat harjoitusten suunnittelun ja ohjaamisen seuran linjan mukaisesti. Valmentajille annetaan kouluttautumismahdollisuuksia osallistumalla Suomen Palloliiton kursseille. Seurassa järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan omia koulutuksia ja tapahtumia.

Valmentajien tehtävänä on huolehtia, että harjoituksissa ja peleissä on paikalla joku vastuullinen aikuinen hänen itsensä ollessa estynyt. He ovat vastuussa myös pelaajien oikeudenmukaisesta peluuttamisesta joukkueiden säännöissä mainitulla ehdoilla. Valmentajat tekevät sopimuksen seuran kanssa ja he sitoutuvat toimimaan Karhu-Futiksen linjan mukaisesti.


HUOLTAJA

Jokaisella joukkueella tulee olla toimihenkilöiden ja vanhempien valitsema huoltaja. Huoltaja toimii yhteistyössä valmentajien kanssa harjoituksissa ja peleissä (lääkintä, varusteet, juomat jne.). Hän vastaa joukkueen huoltolaukun tarvikkeiden määrän ja laadun pysymisestä ajan tasalla (ilmoittaa puutteista joukkueenjohtajalle, joka tekee tarvittavat hankinnat).

Huoltajilla tai huoltajiksi haluavilla on mahdollisuus kouluttautua Palloliiton piirin järjestämillä huoltajakursseilla. Kustannuksista sovitaan aina seuran johtokunnan kanssa tapauskohtaisesti. Huoltaja toimii joukkueessa seuran tavoitteiden mukaisesti.

VANHEMMAT

Joukkueen vanhemmat pyrkivät edesauttamaan joukkueen toimintaa esim. osallistumalla kuljetuksiin ja varojen keräämiseksi järjestettäviin talkoisiin tms. Vanhempien vastuulla on huolehtia pelaajan lisenssin maksamisesta Palloliittoon. He seuraavat joukkueen ohjelmaa ja huolehtivat, että pelaajat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, oikeanlaiset varusteet päällä.

Vanhemmat muistavat, että valmentaja on kentän laidalla ainoa, joka ohjaa joukkuetta. Vanhempien rooli on kannustaa joukkuetta eivätkä he saa asettaa lapsille liiallisia menestyspaineita. He ovat velvollisia osallistumaan vanhempien kokouksiin.

Vanhemmat allekirjoittavat toimihenkilöiden kanssa sopimansa pelisäännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä esimerkiksi hoitamalla säännöissä heille määrätyt talkootehtävät. Vanhempien rooli voidaan tiivistää kolmen k:n periaatteeksi: kannusta, kuljeta ja kustanna.

PELAAJAT

Karhu-Futiksessa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus:

  • leikkiin ja liikunnan iloon
  • tasa-arvoiseen kohteluun
  • ilmaista omat tunteensa, halunsa ja mielipiteensä
  • tulla kohdelluksi lapsena/nuorena, eikä nuorena aikuisena
  • harrastaa jalkapalloa iästä ja kehitystasosta riippumatta
  • turvalliseen ja päihteettömään harrastusympäristöön
  • asiantuntevaan ja luotettavaan ohjaukseen

Pelaajat sitoutuvat harjoittelemaan, pelaamaan ja käyttäytymään seuran linjan ja hyvien tapojen mukaisesti. Poissaoloistaan pelaajat ilmoittavat valmentajalle tai joukkueenjohtajalle yhteisesti
sovitun mallin mukaisesti. Pelaajat toimivat joukkueensa pelisääntöjen mukaisesti kaikissa tapahtumissa.