Joukkue

Elo Otto
Iivonen Juho
Koivuluoma Jani
Koivuluoma Jere
Kraft Teemu
Kulmala Konsta
Lehtinen Mikko
Leivo Vihtori
Luotonen Arttu L
Mäkinen. Ville
Nieminen Olli
Nurmi Rene
Oksanen Miikka
Painilainen Elias
Palenius Matias
Pihlavisto Peter
Ranta John
Siirtola Akseli
Silvanto Eeli
Väyrynen Aleksiv
Antraigue Tao
Arttu Kummala
Eskola Tuomas
Hakamäki Matti
Hakanpää Onni
Hanhilampi Jami
Harju Frans
Haukio Eetu
Honkanen Vilho
Iivari Siirtola
Kirkanen Kasper
Leevi Tuominen
Mitro Niinisalo
Niinisalo Leevi.
Peltonen Jan
Petaja Anton
Rantanen Eetu
Varis Arttu

Toimihenkilöt